Over participatie

Besturen is mensenwerk en meer dan ooit vragen inwoners om bestuurders die dichtbij zijn. Het is daarom cruciaal om goed toegerust te zijn op de eisen die deze tijd aan het openbaar bestuur stelt, zoals het vergroten van inspraak.

Het samenwerkingsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur van de provincie Groningen helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Met dit platform expeditieparticipatie.nl wil de provincie de kennis, beleid, voorbeelden, tools en het netwerk over participatieprocessen in Groningen delen om zodoende samen te werken aan onze ambities.

Inspiratie opdoen kan onder meer bij de praktijkverhalen. In  interviews met betrokkenen worden concrete casussen uitgelegd. Bij kennis in beeld zijn filmpjes van lezingen van experts te bekijken. Daarnaast staat er meer informatie over Toukomst en de Quick Scan Provinciale Democratie. Expeditie Participatie gaat in op hoe de provincie meer en beter werk wil maken van participatie in Groningen. De beleidsdocumenten van de provincie Groningen vormen de inhoud van het gevormde en te vormen beleid van de provincie.