Beleidsdocumenten

Hier zijn de beleidsdocumenten te vinden die binnen de provincie zijn gebruikt in de route naar het opstellen van participatiebeleid. Je kan hier onder meer de startnotitie vinden met daarin de eerste aanzet voor het participatiebeleid. Dit is doorgewerkt tot de richtinggevende uitspraken in de discussienotitie en de uiteindelijke notitie ‘Werken aan Participatie’.

Daarnaast zijn een tweetal rapporten van de Noordelijke Rekenkamer belangrijke bouwstenen van het participatiebeleid: waarom is participatie belangrijk, wat gaat er al goed en wat kan en moet juist beter? Ook voor het Toukomst-project is een evaluatierapport opgesteld.

De Quick Scan Provinciale Democratie geeft een ’foto’, van de stand van de provinciale democratie. Dit beeld komt tot stand door de input van inwoners, Statenleden, collegeleden en ambtenaren. De uitkomst is een startpunt om in gesprek te gaan over de provinciale democratie. Het is nadrukkelijk geen statistisch onderzoek.

Participatie notities:

Bouwstenen voor de notitie:

Nieuwsbrieven: