Beleidsdocumenten

Hier zijn de beleidsdocumenten te vinden die binnen de provincie zijn en worden gebruikt in de route naar het opstellen van participatiebeleid. Je kan hier onder meer de startnotitie vinden met daarin de eerste aanzet voor het participatiebeleid. Dit is doorgewerkt tot de richtinggevende uitspraken in de discussienotitie.

Daarnaast zijn een tweetal rapporten van de Noordelijke Rekenkamer belangrijke bouwstenen van het participatiebeleid: waarom is participatie belangrijk, wat gaat er al goed en wat kan en moet juist beter.