Praktijkverhalen

Participatie stopt voor de provincie niet bij goede bedoelingen en het opstellen van beleid. Sterker nog: dan begint het pas! Er zijn veel manieren om samen te werken aan plannen voor Groningen. Iedere situatie vraagt om een eigen creatieve en zorgvuldige aanpak.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen aan het woord te laten en alle belangen op tafel te brengen.

Op deze pagina zijn inspirerende verhalen te vinden. Door lessen te trekken uit praktijkvoorbeelden zoeken we samen naar wat werkt.

  • Filter

Wat krijg je als jongeren van 16 en 17 mogen stemmen? Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Educatiemaker en projectleider Sara Scholten van Gebied-B probeerde het tijdens de Week van de Democratie uit met het project Stemkracht.

Kun je kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie (AI) inzetten om de toekomst te verbeelden? En wat zou dat betekenen voor de democratie? Met die vragen begon voor kunstenaar Floris Maathuis een zoektocht naar een manier om AI en democratie met elkaar te verbinden.

Waarom spelen jongeren zo’n marginale rol bij het uitzetten van de koers? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Op 14 juni gingen ruim twintig deelnemers tijdens de Jonge Expeditie op zoek naar antwoorden. Hoe betrek je jongeren die weinig behoefte hebben om mee te doen? En wat kun je doen zodat zij zich serieus genomen voelen?

Op 8 juni vond in Lewenborg de Democratietop plaats. Tijdens verschillende oefeningen merkten de pakweg vijftig deelnemers in het klein hoe ingewikkeld democratie ook in het groot kan zijn. En wat het met je doet als je je kwetsbaar opstelt en gaat staan voor wat je belangrijk vindt.

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het provinciebestuur. Als het gaat om het betrekken van jongeren heeft Sietse Vlas ook wel een aantal adviezen voor de provincie om te bespreken tijdens de Jonge Expeditie op 14 juni.

Tijdens de Democratietop, de tweede bijeenkomst in onze Expeditie Participatie, gaan we verder op zoek naar hoe we van Groningen de beste democratie van de wereld kunnen maken. Karlijn Benthem, directeur van het Jonge Harten Festival is daar aanwezig en gebruikt verbeelding van onze dromen als brug naar de realiteit.

Marian van Voorn leidt de Expeditie Participatie die op 4 april van start ging in het Grand Theatre in Groningen. Het is de start van een zoektocht naar manieren om het democratisch proces in Groningen te vernieuwen. Voor de zomer worden 3 bijeenkomsten georganiseerd met mensen die actief zijn op het gebied van participatie. Hun kennis en ervaring levert input op voor een provinciale beleidsnotitie over participatie.

Op 4 april ging de Expeditie Participatie van start in het Grand Theatre in Groningen. Op het programma stond de interactieve theatervoorstelling In search of Democracy 3.0 van Lucas de Man. Bijna 100 belangstellende Groningers, bestuurders, raads- en statenleden en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over manier om het democratische proces in Groningen te verbeteren.

Met geld uit het Fonds Ontwikkelkosten Energiecooperaties van de provincie Groningen kunnen Groningers vroegtijdig deelnemen aan lokale initiatieven voor wind- of zonneparken. Zo krijgen ze zeggenschap over de inrichting van hun leefomgeving.

Hoe zorg je als overheid ervoor dat mensen goed betrokken worden bij het maken en uitwerken van plannen? Gedeputeerde Fleur Gräper weet uit ervaring dat er geen participatiebeleid mogelijk is waarmee iedereen blij is. Hoe ga je dan om met de mensen die niet blij zijn? Begrijpen mensen de keuzes die we maken? Een zoektocht waar zij samen met Groningers in gesprek wil: een Expeditie Participatie.

De gaswinning heeft enorme psychosociale impact op inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen. Tom Postmes, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed er onderzoek naar. Hij heeft een aantal adviezen voor de overheden.

Door de aardbevingsproblematie zijn veel Groningers het vertrouwen in de overheid verloren. Hoe bouwen provincie en gemeenten in Groningen samen aan een goede relatie met inwoners en samenwerkingspartners? Liesbeth van de Wetering werkt als programmamanager aan een programma dat het openbaar verstuur moet versterken. “Als het fundament onder je huis niet goed is, kun je letterlijk en figuurlijk niet verder bouwen.”

De aardbevingsproblematiek zorgt voor een extra werkdruk bij griffies en raadsleden van de Groningse aardbevingsgemeenten. Democratie in Actie ondersteunt hen dit jaar met financiële middelen. Griffier Mieke Bouwman van Midden-Groningen vertelt als aanspreekpunt namens de griffiers in het aardbevingsgebied over de opgaven in de getroffen gemeenten. ‘Schadeherstel en versterking van woningen zijn een voorwaarde voor het terugwinnen van vertrouwen’.

Hoe ziet de toekomst er voor de inwoners van Groningen uit na jaren van aardbevingsschade, wachten en wantrouwen richting de overheid? Hoe willen zij hun leefomgeving herinrichten? Met het project Toukomst van Nationaal Programma Groningen en West 8 kwamen Groningers met 900 ideeën voor beter wonen, leven en werken in hun provincie. Projectleiders Johannes Boshuizen (NPG) en Jasmijn Koelega (West 8) vertellen.