Quick Scan Provinciale Democratie

De Quick Scan Provinciale Democratie is een tool ontwikkeld door onder meer het programma ‘Democratie in Actie’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Quick Scan brengt laagdrempelig en snel in beeld hoe het staat met de provinciale democratie. Dit kan doordat inwoners, ambtenaren, gedeputeerden en statenleden online vragen beantwoorden over democratisch samenspel. De Quick Scan wordt in alle provincies uitgevoerd.

In de begeleidingscommissie in Groningen zaten onder meer de Commissaris van de Koning René Paas, twee statenleden, twee ambtenaren en twee inwoners van de provincie.

Met een start- en een eindgesprek heeft de commissie richting gegeven aan het uitzetten van de Quick Scan en het beoordelen van de resultaten. Het eindrapport geeft daarnaast inzicht in de wensen en oordelen over de huidige praktijk, wat weer de basis vormt voor verbeteracties.

In de provincie Groningen is de Quick Scan uitgevoerd in november en december 2021. De uitkomsten van de Quick Scan zijn in het provinciale participatiebeleid opgenomen.

Het rapport kan je via deze link bekijken.