Kennis in beeld

Participatie experts vertellen over de laatste stand van zaken wat betreft het onderwerp democratie en participatie. De hier geplaatste sprekers zijn externe deskundigen uit de wetenschap en uit de praktijk.

Het thema participatie wordt op verschillende manieren behandelde: van abstractie in hoofdlijnen tot concreet met praktijkvoorbeelden. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op:

  • Waar komt de participatiediscussie vandaan?
  • Wat zijn de fundamentele achterliggende vraagstukken?
  • Wat is de waarde van de representatieve democratie en de rol van de volksvertegenwoordiging anno 2021?
  • Wat is de waarde en het belang van actief burgerschap? Wat zijn ontwikkelingen in het land?

Marije van den Berg – Democratie in Uitvoering

Marije van den Berg werkt als zelfstandige bij Democratie in Uitvoering. Voor meer dan 60 gemeenten en provincies is ze als democratie en participatie expert ingeschakeld. Haar boek ‘Stop. Stopstrategie voor organisaties’ stond in 2021 op de shortlist voor managementboek van het jaar.

In september 2021 sprak Marije op de Stateninformatiedag van de provincie Groningen. Daarbij kwam onder andere de rol van de overheid bij participatie en maatschappelijke democratie aan bod. Haar inspirerende verhaal kan je hier terugkijken!

Joop Hofman – Rode Wouw

Joop Hofman werkt als zelfstandige bij Rode Wouw. Hij is onder meer de bedenker van de term ‘zandbakmanagement’. Het binnen bepaalde kaders vrij met elkaar, op gelijkwaardige manier, spelenderwijs dingen doen en praten. Onder andere wat hij hiermee in detail bedoelt komt in zijn presentatie aan de Provinciale Staten van Groningen aan bod.

Door zijn theorie met leuke praktijkvoorbeelden te illustreren weet Joop elk publiek mee te nemen en te inspireren om samen te werken aan betere participatie.

Daan Roovers

Van april 2019 tot april 2021 was Daan Roovers twee jaar lang Denker des Vaderlands. Ze definieert filosofie als ‘ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’. Dit principe past ze ook toe in haar kijk op de samenleving en de democratie. Deze kennis deelt ze onder meer als docent bij de UvA en de Erasmus Universiteit, als programmamaker en schrijfster.

De presentatie aan de Provinciale Staten van Groningen gaat onder meer over het wezenlijke van democratie en de waarde van actief burgerschap. Ook de gestelde uitdagingen voor de democratie anno 2022 is komen aan bod.