Burgerparticipatie. Waar hebben we het over?

Participatie lijkt wel het toverwoord van deze tijd. Het gaat om de kwaliteit van onze lokale en provinciale democratie. En vooral om de vraag: hoe geven inwoners, overheden en organisaties samen vorm aan onze Groningse woon- en leefomgeving?

Hoe werken we samen aan een toekomstbestendige Groningse democratie. Waarin mensen zich gehoord en gezien voelen? Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldige en gedragen besluiten kunnen worden genomen?

Participatie speelt daarbij een belangrijke rol. Niet zozeer méér participatie, maar vooral ook betere participatie. Participatief werken betekent niet dat een ieder zijn zin kan krijgen. De provincie neemt beslissingen over veel onderwerpen waarbij sommige inwoners, bedrijven of organisaties in belangen geraakt worden en waar lastige afwegingen tussen belangen moeten worden gemaakt.

Praktijkverhalen

Op veel plekken wordt hard gewerkt aan een vitale Groningse democratie. Hier lees je verschillende verhalen van bestuurders, raadsleden, statenleden, ambtenaren, professionals en inwoners.
Lees de praktijkverhalen >

Lees het artikel 'De beste democratie van de wereld word je niet zomaar'
Lees het artikel 'Op zoek naar de stem van een stille groep'

Kennis in beeld – Daan Roovers

Van april 2019 tot april 2021 was Daan Roovers twee jaar lang Denker des Vaderlands. Ze definieert filosofie als ‘ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’. Dit principe past ze ook toe in haar kijk op de samenleving en de democratie. Deze kennis deelt ze onder meer als docent bij de UvA en de Erasmus Universiteit, als programmamaker en schrijfster.

De presentatie aan de Provinciale Staten van Groningen gaat onder meer over het wezenlijke van democratie en de waarde van actief burgerschap. Ook de gestelde uitdagingen voor de democratie anno 2022 is komen aan bod.

Online participatie in de provincie Groningen

Inwoners van Groningen kunnen via het digitale participatieplatform ‘Stem Van’ hun mening geven en actief meewerken aan plannen voor de provincie en enkele gemeenten.

Heb je vragen over participatie? Of heb je een idee hoe we inwoners beter kunnen betrekken bij onze plannen voor Groningen? We horen het graag!