Werken aan participatie

Het is belangrijk dat Groningers invloed op hun eigen woon- en leefomgeving hebben. Daarbij kan niet iedereen zijn zin krijgen, maar het proces moet rechtvaardig zijn en iedereen moet in een vroeg stadium aan tafel kunnen zitten. Het zorgvuldig werken aan participatie is zeer belangrijk: samen vormgeven aan onze provincie.

Het provinciaal participatiebeleid op papier vastleggen vormt de start. Maar het in de praktijk zorgvuldig vormgeven van het samenspel met overheden, belanghebbenden, inwoners, bedrijven en organisaties, vergt telkens maatwerk. Wij beschouwen dit als een zoektocht, een gezamenlijk Expeditie Participatie. Het betekent ook dat niet één partij aan het roer zit als het gaat om het vormgeven van participatie. Overheden,  inwoners en belanghebbenden zorgen er samen voor dat er voor een ieder ruimte is.

Dat vraagt ook aandacht voor inwoners die zich niet snel of luid laten horen. Soms is het  het lastig om meer en andere mensen te bereiken. Specifieke groepen als jongeren, minderheden en ook ouderen worden te weinig bereikt met participatieprocessen. Zij zijn ook in de representatieve democratie minder vertegenwoordigd.