Participatieleidraad

Op deze pagina vind je de Provinciale Participatieleidraad. Ontwikkeld als handvat voor de provincie om in goed samenspel met allerlei partijen, inwoners en organisaties plannen te ontwikkelen en projecten uit te voeren.

De inhoud van de leidraad is bedoeld om het aanpakken van opgaven en ontwikkelen samen, op een herkenbare en gestructureerde manier, te doen. Met vragen om standaard te bespreken bij het uitwerken van een projectvoorstel en in elke volgende fase van het proces.

Deze bladen bieden de Provinciale context voor participatie. Het zijn de basiswaarden en uitgangspunten van waaruit participatie georganiseerd zou moeten worden in Groningen.

Daarnaast vind je hier een eerste collectie met verschillende participatie werkvormen.

Downloads

Complete leidraad (pdf)
Download of bekijk de complete participatie leidraad.

Provinciecontext (pdf)
Een overzichtspagina van de inhoud van de leidraad, inclusief de logische volgorde van gebruik binnen de provinciale context.

Ontwerpparticipatieaanpak (pdf)
De vragen op dit werkblad helpen bij het maken van een participatieaanpak voor elke fase van het proces.

Handigheden (pdf)
Deze handigheden geven houvast bij het werken aan participatie.

Meetlat (pdf)
Dit werkblad biedt bestuurders houvast bij het bespreken van democratische processen rondom opgaven.

Het goede gesprek (pdf)
Dit werkblad geeft richting aan het voeren van het participatie gesprek, zowel vooraf, tijdens als achteraf de ontmoeting.

Leren van het samenspel (pdf)
Om de kwaliteit van een participatieproces te vergroten helpt het om regelmatig een procesevaluatie te doen om te leren van de samenwerking.

Werkmaterialen (pdf)
Een verzameling concrete werkvormen voor een participatietraject.