Toukomst

In 2020 is op initiatief van het Nationaal Programma Groningen begonnen met Toukomst. Het doel het grote participatie experiment Toukomst is beter wonen, leven en werken in Groningen mogelijk maken op basis van ideeën van de inwoners van de provincie. Er zijn in het kader van dit programma maar liefst 900 ideeën ingestuurd voor de toekomst van Groningen. De ideeën zijn gebundeld tot grote projecten waarop 30.000 inwoners hebben gestemd.

In de volgende stap werd gebruik gemaakt van een burgerpanel met twintig inwoners van de provincie. Het panel werd gevraagd advies te geven hoe 100 miljoen euro over de diverse projecten te verdelen. De ervaringen zijn vanuit de deelnemers positief. Onder meer de diversiteit van het panel, het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel, de integrale visie en het onderlinge vertrouwen werd als kracht gezien.

In het advies van het Toukomstpanel is speciale aandacht voor kunst, cultuur, natuur en landschap. Thema’s die in de reguliere politiek minder centraal staan maar onder Groningers klaarblijkelijk erg leeft. Daarnaast komen de sociale samenhang, gedeelde cultuur en gehechtheid aan het landschap sterk aan bod. Dit alles is samengevat in het Toukomstadvies.

Het daaruit voortkomende Toukomstbeeld is een getekende visie van inwoners op de toekomst van Groningen in 2040. Het Toukomstbeeld kan je hier  bekijken!