“We willen zelf invloed houden op onze omgeving”

Dit praktijkverhaal gaat over hoe inwoners invloed houden op hun omgeving.

  • geld voor lokale initiatief voor zonnepark
  • delen in kosten en opbrengsten
  • zeggenschap over de inrichting van de Eekerpolder

Benieuwd? Lees gerust door!

“We willen zelf invloed houden op onze omgeving”

Als provincie stellen we geld beschikbaar voor lokale initiatieven voor zon- en windparken. Energiecoöperatie Eekerpolder kreeg voor de ontwikkeling van zonnepark Eekerpolder in Midden-Groningen geld uit het Fonds Ontwikkelkosten Energiecooperaties. Het fonds is opgericht door de provincie Groningen en wordt uitgegeven via Fonds Nieuwe Doen. Bij de voorbereiding van een wind- of zonnepark komen veel kosten kijken, bijvoorbeeld voor vergunningen. Veel coöperaties hebben dat geld niet. Met het fonds wil de provincie stimuleren dat energiecoöperaties vroegtijdig kunnen deelnemen aan energieprojecten.

Energiecoöperatie

“Bij ons in de omgeving hoorde ik veel over initiatieven voor zonneparken”, vertelt Jos Halman van energiecoöperatie Eekerpolder. “Er waren initiatieven in Meeden, Zuidbroek en Scheemda. Ik wilde voorkomen dat overal kriskras in het landschap zonnepanelen neergezet worden en besloot me aan te sluiten bij een energiecoöperatie.” Samen met ontwikkelaar Solarfields uit Groningen wordt een zonnepark van 156 hectare aangelegd in de Eekerpolder tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn tussen Zuidbroek en Winschoten. De eerste vergunningen hiervoor zijn nu binnen. De ontwikkelaar en de coöperatie delen in de kosten maar ook in de opbrengsten. Hierdoor krijgen inwoners ook zeggenschap over de inrichting van het gebied. Met de winst willen ze een fonds oprichten, waarmee geïnvesteerd kan worden in duurzame projecten in de omgeving. De verwachting is dat de bouw van het zonnepark in 2024 kan beginnen.

Aantrekkelijke omgeving

“Het is belangrijk voor het milieu dat we stoppen met fossiele brandstoffen”, vindt Jos Halman. “Door een slimme inrichting van het gebied hopen we de biodiversiteit van het gebied te vergroten. Het is de bedoeling dat er in de polder ook een fiets- en een wandelpad komt. Dat is ook goed voor het toerisme. We hopen dat de omgeving met het nieuwe zonnepark aantrekkelijker wordt.”

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van subsidie is te vinden op www.fondsnieuwedoen.nl